Persoonlijke hulpmiddelen

Het LiSO-project kort samengevat

Wat?

Het onderzoek ‘Loopbanen in het Secundair Onderwijs’ (LiSO) beschrijft de schoolloopbanen en de ontwikkeling van leerlingen doorheen het secundair onderwijs. Om systematische verschillen te verklaren, kijkt het onderzoek enerzijds naar kenmerken van de leerling en het gezin, en anderzijds naar kenmerken van de school, de leerkrachten en de klassen. Wat is bijvoorbeeld de rol van de klassfeer, van de thuistaal, of van de voorgeschiedenis op school? Hoe komen leerlingen tot hun studiekeuze, tot spijbelen of tot zittenblijven, en wat is het effect van dat alles? LiSO zoekt het uit.

Hoe?

LiSO kan rekenen op de inzet van meer dan 90 scholen (gegroepeerd in 58 pedagogische gehelen) en bijna 8 000 leerlingen. De meeste van deze 'LiSO-leerlingen' startten in september 2013 in het eerste jaar van het secundair onderwijs. Ze worden allemaal opgevolgd met toetsen en vragenlijsten terwijl ook hun ouders, leerkrachten en directie informatie aanleveren. Deze opvolging loopt tot 2020. Zo kunnen we ook de keuzes bij het verlaten van het secundair onderwijs in kaart brengen.

Situering

LiSO is één van de onderzoekslijnen van het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO). SONO kwam er op initiatief van de Vlaamse Regering, als opvolger van het Steunpunt studie- en schoolloopbanen (SSL). SONO voert beleidsrelevant onderzoek uit om de Vlaamse Regering en haar partners te informeren over strategische beleidskeuzen. De informatie die LiSO oplevert, gaat kortom rechtstreeks naar de Vlaamse Regering om het onderwijsbeleid te ondersteunen.

Wie?

Het LiSO-project staat onder leiding van prof. dr. Bieke De Fraine (promotor, KU Leuven). De coördinator is dr. Katrijn Denies en de onderzoeksgroep bestaat uit Catharina CustersJonas Dockx, Ilka Fidlers, dr. Charlotte Struyve en Naomi Van den Branden. LiSO werkt intensief samen met andere partners binnen SONO, dat een samenwerkingsverband is tussen de Universiteit Gent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Arteveldehogeschool.

De LiSO-teller

Sinds 2013 namen deel:
10 150 leerlingen
in 59 pedagogische gehelen
in 94 instellingen
op 107 locaties

Meimeting 2018

Tussen 18 april en 25 mei ging er een nieuwe LiSO-bevraging door in de scholen. We toetsten de wiskundevaardigheid van de leerlingen en we stelden vragen aan henzelf, hun klastitularis en hun vakleerkrachten. Op dit moment zijn we de verzamelde gegevens volop aan het verwerken.

SONO

 
  • Laatste wijziging: 13-09-2018