Persoonlijke hulpmiddelen

Het LiSO-project kort samengevat

Wat?

Het onderzoek ‘Loopbanen in het Secundair Onderwijs’ (LiSO) beschrijft de schoolloopbanen en de ontwikkeling van leerlingen doorheen het secundair onderwijs. Om systematische verschillen te verklaren, kijkt het onderzoek enerzijds naar kenmerken van de leerling en het gezin, en anderzijds naar kenmerken van de school, de leerkrachten en de klassen. Wat is bijvoorbeeld de rol van de klassfeer, van de thuistaal, of van de voorgeschiedenis op school? Hoe komen leerlingen tot hun studiekeuze, tot spijbelen of tot zittenblijven, en wat is het effect van dat alles? LiSO zoekt het uit.

Hoe?

LiSO kan rekenen op de inzet van meer dan 90 scholen (gegroepeerd in 58 pedagogische gehelen) en bijna 8 000 leerlingen. De meeste van deze 'LiSO-leerlingen' startten in september 2013 in het eerste jaar van het secundair onderwijs. Ze worden allemaal opgevolgd met toetsen en vragenlijsten terwijl ook hun ouders, leerkrachten en directie informatie aanleveren. Deze opvolging loopt tot 2020. Zo kunnen we ook de keuzes bij het verlaten van het secundair onderwijs in kaart brengen.

LiSO in beeld

Het onderstaande filmpje werd ontwikkeld om de leerlingen die deelnemen aan LiSO te informeren over het project. Ook andere betrokkenen en geïnteresseerden kunnen via het filmpje meer leren over wat het LiSO-project inhoudt.

Situering

LiSO is één van de onderzoekslijnen van het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO). SONO kwam er op initiatief van de Vlaamse Regering, als opvolger van het Steunpunt studie- en schoolloopbanen (SSL). SONO voert beleidsrelevant onderzoek uit om de Vlaamse Regering en haar partners te informeren over strategische beleidskeuzen. De informatie die LiSO oplevert, gaat kortom rechtstreeks naar de Vlaamse Regering om het onderwijsbeleid te ondersteunen.

Wie?

Het LiSO-project staat onder leiding van prof. dr. Bieke De Fraine (promotor, KU Leuven). De coördinator is dr. Katrijn Denies en de onderzoeksgroep bestaat uit Catharina Custersdr. Jonas Dockx, Ilka Fidlers en dr. Charlotte Struyve. LiSO werkt intensief samen met andere partners binnen SONO, dat een samenwerkingsverband is tussen de Universiteit Gent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Arteveldehogeschool.

De LiSO-teller

Sinds 2013 namen deel:
10 150 leerlingen
in 60 pedagogische gehelen
in 94 instellingen
op 107 locaties

De laatste grote LiSO-meting

Sinds 11 maart 2019 zijn de deelnemende scholen aan de slag voor de laatste grote LiSO-meting. We toetsen de lees- en wiskundevaardigheid van de leerlingen en we stellen vragen aan henzelf, hun klastitularis en hun vakleerkrachten. Volgend jaar zullen enkel LiSO-leerlingen die een jaar bleven zitten nog bevraagd worden voordat ook zij de overstap maken naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs.

SONO

 
  • Laatste wijziging: 05-04-2019